Nestle Pure Life ( Namıdiğer Hareket Zamanı) Chatbot ile tanışın!

By Project House & Jetlink.io

Bu bot bir başka dostum! Neden mi? Çünkü eğlenceli…Evet evet eğlenceli. Sonunda Türkiye sınırları içerisinde de eğlenceli, yüzde bir tebessüm bırakan bir botumuz oldu. Genelde “Siz” li konuşan ciddi kurumsal botların dışında daha insan olan bir bot. Hatırlarsanız bu konuda uzun uzun yazmıştık. Bknz: Chatbot’unuz İnsanca Konuşabiliyor mu? Ama o yazıyı sonra okuyun, çünkü bu da çok önemli ;)

Project House Agency fikir önderliğinde geliştirilen ve Jetlink’in platform desteği verdiğibu çalışma aynı zamanda işbirlikleri açısından da önemli bir örnek teşkil etmektedir. Eğlenceli olmasının yanında bu botun bir diğer özelliği de kullanıcı için basit ama arkasında ince düşünülmüş karmaşık bir algoritmanın çalışıyor olması. Mevcut spor yapma alışkanlığınıza göre sana uygun aralıklarda çok kolay, anlaşılabilir içerikler sunuyor. Spor yapmaya teşvik ediyor. Üstelik bunu çeşitli GIF’ler ile de gösteriyor.

Messenger’da gönderilen mesajların açılma oranı email’e oranla yaklaşık 4 kat daha yüksek iken. Gönderilecek bildirimlerin çok daha yüksek oranda kullanıcı etkileşimine gireceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Hareket Zamanı bunu çok iyi yapıyor. Cuma iş çıkışı sizin spor yapma ihtimaliniz olan saatlerde bildirim göndererek doğru zamanda doğru mesajı iletiyor.

Yarışmaya Katılım

Kullanıcı ile çok yüksek bir etkileşime girebilen bu Chatbot’un yapabildikleri bunlarla sınırlı değil, kullanıcıyı çeşitli dönemlerde yarışmalara davet ediyor ve katılımı oldukça basit hale getiriyor.

Kullanıcı hızlıca yarışmaya katılım gösterebiliyor.

Senaryo Derinliği

Jetlink Campaign Manager üzerinde yer alan Smart Notifications ile benzeri senaryolar sizin botunuz için de uygulanabilir.

Hareket Zamanı botunun bir diğer özelliği de yatay düzlemden çok dikey düzlemde ilerlemesi. Yani Chatbot sizi bir kere tanıdıktan sonra artık yeni süprizlerini sonradan yapıyor. Her şey bir anda ortalığa saçmadan daha bende ne numaralar var diyor ve gün geçtikçe geniş içeriği kullanıcıları ile doğru zamanda buluşturabiliyor. Bunun için Jetlink Campaign Manager’e teşekkür ediyoruz.

Fiziksel ürünle temas eden Bot (Tam bir Bomba!)

İşte en güzelini en sona bıraktık. Project House Agency’nin ortaya koyduğu yenilikçi yaklaşımla Nestle Pure life sularının üzerinde yer alan Messenger kodunu okutanlar da bu bota erişebiliyor. Yani fiziksel bir ürünle Messenger Chatbot’un ilk buluşması denebilir. Çok heyecanlı gerçekten. Burada daha neler neler olabilir dediğinizi duyar gibiyiz. Evet çok haklısınız. Tabi işin içerisinde yaratıcı ekibi olan bir ajansın varlığı Chatbot’un çok daha yüksek bir engagement’a ulaşmasında kilit rol oynuyor. Zira metin ve senaryo bu işin bel kemiğini oluşturuyor.

Messenger Chatbot ürün üzerinde bulunan özel kod ile aktif hale getirilebilir

Markalar için bulunmaz nimet

Evet Chatbot’ların sadece müşteri hizmetleri için olmadığını fiziksel ürünleri olan markalar ile de doğru bir iletişim ve kurgu ile harika birer pazarlama aracına dönüşebildiklerine dair güzel bir Bot, Hareket Zamanı. O yüzden biz kendisini pek sevdik…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.